През 2022 г. Инспекцията по труда планира кампания за превенция на недекларирания труд

Прилагане на противоепидемични мерки в предприятията ще е акцентв контролната дейност и през настоящата година

ОИЦ представи условията за безвъзмездна финансова подкрепа за млади земеделски производители и малки ...

Чрез виртуална информационна среща, Михаела Козовска-експерт в Областенинформационен център-Добрич запозна над 30 заинтересовани лица с условията закандидатстване по подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски ...

57 разрешения за строеж са издадени в община Тервел през измината година

23 от тях са за пристройки, преустройства и складови помещения, свързани с бизнеса в земеделието и съпътстващите го услуги, 12 - за фотоволтаични съоражения, две са свързани с инвестиции в автомивки, седем са за нови жилища на ...

ОИЦ-Добрич продължава своята дейност и през следващите две години

Община град Добрич сключи Административен договор за безвъзмездна помощ и стартира изпълнението на проект “Областен информационен център – Добрич 2022-2023 г.“

Държавата субсидира следването на студенти, ако имат договор с работодател

В списъка с работодатели е и МБАЛ-Добрич АД