Днес се навършват 78 години от подвига на капитан Димитър Списаревски

На днешния ден, преди 78 години геройски е отдал живота си за България роденият в Добрич Димитър Списаревски.

След 20 декември теглим зелени сертификати за бустерна доза от Националната здравно-информационна система

Министърът на здравеопазването Асена Сербезова утвърди образци на Цифров COVID сертификат на ЕС за поставена бустерна доза срещу COVID-19.

МЗ: Осигурени са достатъчно количества лекарства за COVID-19

Ежедневно се следят наличностите, обясняват от ресорното ведомство

ПРОЕКТ ROBG – 439 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА С TEN-T МРЕЖАТА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН МЕДЖИДИЯ – ДОБРИЧ“

На 23.12.2021 приключва изпълнението на проект ROBG – 439 “Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, финансиран от програмата Interreg V-A Румъния-България, приоритетна ОС 1 „Добре свързан регион“. ...

Още два дни приемат документи за авансово плащане по лозарската програма

Лозарите, които са кандидатствали по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., и са заявили авансово плащане през финансовата 2022 г, ...