МЗ: Осигурени са достатъчно количества лекарства за COVID-19

Ежедневно се следят наличностите, обясняват от ресорното ведомство

ПРОЕКТ ROBG – 439 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА С TEN-T МРЕЖАТА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН МЕДЖИДИЯ – ДОБРИЧ“

На 23.12.2021 приключва изпълнението на проект ROBG – 439 “Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, финансиран от програмата Interreg V-A Румъния-България, приоритетна ОС 1 „Добре свързан регион“. ...

Още два дни приемат документи за авансово плащане по лозарската програма

Лозарите, които са кандидатствали по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., и са заявили авансово плащане през финансовата 2022 г, ...

От неделя влиза в сила новият График за движение на влаковете

От неделя (12-и декември) влиза в сила новият График за движение на влаковете на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД.

Удължен е срокът за реализация на дейностите по проект „Заедно можем да продължим“

Срокът за изпълнение на проекта се удължава до 31.12.2022 година, като за целия период общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 593 720,40 лева.