Дават под наем физкултурния салон на бившето училище „Бачо Киро”

Салонът ще се използва за провеждане на спортни дейности.

Живко Дачев ще е новият управител на „Жилфонд – инвест” – Добрич

Това стана ясно на днешното редовно заседание на Общинския съвет на Добрич.Припомняме, че през месец май беше открита процедура и беше открита комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на „Жилфонд – инвест” ЕООД...

„Чудната градина” се разраства

Общинският съвет даде съгласието си за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот в ЖК „Русия 2“ с площ 14 251,00 кв.м на Фондация „Свети Николай Чудотворец“ за срок до 21 юни 2028 година.

Община Добрич предоставя временен безлихвен заем по проект „Нова възможност за младежка заетост

В рамките на проекта ще бъде осигурена заетост за срок от 6 месеца на едно лице – стажант в дирекция „Местни данъци и такси”

Връщат до 1350 лева за три деца

До края на декември искаме данъчните облекчения за деца чрез работодател