Общините в област Добрич са задължени да сключат договори с Организации по оползотворяване на текстил и ...

Какво е новото?В Закона за управление на отпадъците се въведе изискване Кметовете на Общините в Област Добрич задължително да сключат договор с Организация по оползотворяване на текстил и обувки.

Поставиха нов контейнер за дрехи в Добрич

Разширява се системата за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали в град Добрич

Карантинирани са три паралелки в три учебни заведения в Добрич

От Регионална здравна инспекция съобщават, че за периода 2-8 октомври т.г. са регистрирани и проучени 38 случая на COVID-19 в областта. Продължават епидемиологичните проучвания на новите случаи.

Променят Наредбата за здравните изисквания към дрехите втора употреба

В Държавен вестник бр. 80/11.09.2020 г. са публикувани изменения на Наредба №27/2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба, съобщават от Регионалната здравна инспекция.

При пълен контейнер за дрехи гражданите да не ги оставят на земята, а да подават сигнал

Това призовават от компанията “Евротекс” ЕООД, с която Община Добрич има сключен договор за извършване на дейността.