Започна обновяването на Концертната зала "Добрич“

Днес беше даден старт на проекта „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ...

ЕНЕРГО-ПРО стартира проект в подкрепа на местните общности

„ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ е инициатива на енергийната компания, целяща да подкрепи регионалното развитие на общините в България.

С бързи темпове върви основният ремонт на НЧ „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик

Сградата на културната институция ще бъде изцяло реновирана

Започна ремонтът в Домашния социален патронаж в Генерал Тошево

В Домашен социален патронаж - Генерал Тошево вече вървят строително-монтажните дейности по проект „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен социален патронаж“.

Подписан е договорът за обновяване на зала „Добрич“

Община Добрич сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. за изпълнение на проекта „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“.