Близо една четвърт от населението на страната се е преброило онлайн

1 707 458 души са се преброили електронно към момента, показват данните на НСИ към 6.00 часа тази сутрин

Постъпилите приходи от наеми на общински терени и обекти в община Добрич са 839 608 лева

40 договора за отдаване под наем на общински обекти и терени са сключени през 2020 година в община Добрич, като общо постъпилите приходи от са 839 608 лева.

62 100 са жилищата в градовете на област Добрич, а в селата - 40.4 хиляди

Към 31.12.2019 г. в област Добрич преобладават едноетажните жилищни сгради

Гражданите, включени в списък за настаняване в общински жилища подават актуална декларация до 15 юни

Граждани, които не са изпълнили задължението за подаване на актуална декларация, ще бъдат изключени от окончателния списък за настаняване през 2020 г.

Над 60 хиляди са жилищните сгради в Област Добрич

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.5 хил. жилищни сгради.