Експерти от ОИЦ - Добрич представиха актуални и планирани процедури за преодоляване на икономическите ...

Експертите от Областния информационен център в Добрич представиха пред работодатели и представители на читалища актуалните и планирани процедури и мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, ...

Община Добрич ще предостави временен безлихвен заем за изплащане на възнаграждения на назначени по проект ...

Община Добрич ще предостави временен безлихвен заем в размер на 3 237 лева по проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Близо 2000 декара нови гори ще бъдат залесени в Североизточна България

Насаждения от инвазивни дървесни видове върху площ от 1053 декара ще бъдат премахнати от територията на СИДП, като на тяхно място ще бъдат залесени типични за Североизтока смесени широколистни гори.

Безработни и неактивни лица от Балчик повишават професионалната си квалификация по проект

Приключиха част от дейностите по проект „Обучения и устойчива заетост в Морско око-92 ЕООД чрез местни инициативи”, финансиран с 141 620,76 лв., чрез Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево”.

Допълнителни 60 млн. лв. се осигуряват по проекта за подкрепа на медиците на първа линия в борбата с COVID-19

Допълнителни 60 млн. лв. ще бъдат насочени към процедурата “Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи”, в рамките на която се осигурява подкрепа, защита и допълнителни възнаграждения ...