Открива се ловният сезон на пернати

Със заповед на ид. изпълнителния директор на ИАГ Филип Ковашки е определена датата за откриването на новия ловен сезон през 2022 г.

ДФЗ отваря прием по схемата за закупуване на доилна техника

Определеният бюджет на помощта за 2022 г. е в размер на 2,5 млн. лв.

Новият заместник областен управител е Атанас Дучев

Областният управител обсъди изготвянето на аптечна карта с директора на РЗИ-Добрич

Здравко Здравков се срещна с директора на РЗИ-Добрич Светла Ангелова, за да обсъдят ковид обстановката и изготвянето на Областна аптечна карта

От 11 август ограничават изискването за предпазни маски

Заповедта е издадена от министъра на здравеопазването Асен Меджидиев и ще бъде в сила до 18 август, включително