Отбелязваме Международния ден за борба с шума

Международният ден за борба с шума се отбелязва от 1995 г. Шумът не е просто звук, а е нежелан звук.

Стартира приемът на заявления за кредити по Пчеларската програма за 2022 г.

Заявления за кредити ще се приемат до 30 юни

Стартира прием на документи за плащанията по Натура 2000

Със заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов започва прием на заявления за подпомагане по мярка 12 „Плащания по НАТУРА 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за ...

Днес имен ден празнуват Мартина и Мартин

На днешния ден - 14 април, почитаме Свети Мартин Изповедник.

Комисия по заетост проведе заседание, на което прие извършеното анкетно проучване сред работодатели за ...

На база проучването област Добрич предлага резултатите от анкетирането да се отчитат и вземат под внимание при подготовката на план-приема в средните и висши учебни заведения