Цял град срещу Макдоналдс

Жителите на Лома Линда приемат идеята на хранителния гигант да открие заведение за скандална.

Община Добрич прави допитване за правилата за ползване на спортни обекти

Публично обсъждане за приемане на нови правила за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения - общинска собственост да се използват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и ...

Кампания за борба със затлъстяването в Добрич

Изграждането на навици за здравословен начин на живот и здравословно хранене трябва да започне от ранна детска възраст. В тази връзка, РИОКОЗ-Добрич и Община гр. Добрич реализират по Програма СИНДИ – Кампания за борба със ...

Кампания за борба със затлъстяването в Добрич

Изграждането на навици за здравословен начин на живот и здравословно хранене трябва да започне от ранна детска възраст. В тази връзка, РИОКОЗ-Добрич и Община гр. Добрич реализират по Програма СИНДИ – Кампания за борба със ...

Обучават децата в ОУ „Христо Смирненски” на антиагресия и превенция на употреба на психоактивни веще

В ОУ „Христо Смирненски” град Добрич вече втори месец протича обучение в две паралелки първи клас по проект „Анти агресия и превенция на употреба на психоактивни вещества”. Община град Добрич финансира гражданската ...