Приемът на осмокласниците - с един изпит или по документи

Приемането на осмокласниците се извършва с полагане на един приемен изпит - по учебен предмет или проверка на способностите, или по документи по решение на педагогическия съвет. Учениците могат да кандидатстват за приемане в ...

Ясен е графикът за полагане на изпити и класиране на кандидат-гимназистите

Подаването на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите на седмокласниците ще се извършва от 8-ми до 14-ти май. Уведомяването за допускане на учениците за полагане на изпит, списъците с разпределение по училища ...

Окръжен съд организира форум за публични изказвания за деня на конституцията

Окръжен съд – Добрич кани учениците от 8 до 12 клас да участват във Форум за публични изказвания "Словото като закон, истина и право", посветен на Деня на българската Конституция – 16 април.

Утвърдени са 4 работни места в театъра по програма „Мелпомена”

Стартира Национална програма “Мелпомена” за 2013 година, съобщиха от Бюрото по труда

Боливуд идва в Албена

В продължение на инициативата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за популяризиране на България като туристическа дестинация в Индия, бе проведена среща на Стефан Йонков, ръководител на Службата по ...