Шестокласничка от ЧОУ „Мария Монтесори” с престижна награда от Международния екологичен форум „Сребърна ...

Шестокласничката Соня Генова от частното училище „Мария Монтесори” в Добрич с поредно отличие.

Селскостопанската академия отвори прием по 25 докторски програми

Селскостопанската академия обяви конкурс за прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение с държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.

Покана за участие в международен онлайн фестивал на занаятчиите получи Община Добрич

Фестивалът ще се проведе на 5 и 6 септември

Община Добрич ще кандидатства с проектно предложение по конкурсна процедура на ЦОИДУЕМ

На редовното си заседание ОбС даде съгласие Община Добрич да кандидатства с проектно предложение по конкурсна процедура на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Александър Петров от Студио „Сарандев“ с достойно представяне на международен онлайн конкурс

18-годишният поп изпълнител Александър Петров от Студио „Сарандев“ при Младежкия център в Добрич, с вокален педагог Елена Карабельова, е постигнал поредния успех.