Отново отлагат за следващо заседание обсъждането на концесията за Спортния комплекс „Русалка”

Общинският съвет на Добрич ще разгледа на следващо заседание докладните записки относно стартиране на процедури по прекратяване на концесиите на Спортния комплекс „Русалка”, с концесионер „Би Ей Тур” ООД и обект „Младежка ...

Общинският съвет на Добрич заседава днес

Общинският съвет на Добрич заседава редовно днес

Прекратяване на два договора за концесия при неизпълнение на санкции ще разгледа ОбС утре

Договорът за концесия на Спортния комплекс „Русалка” в Добрич и този за младежката танцова площадка в парк „Свети Георги“ да бъдат прекратени при неизпълнение на наложени санкции. Това предлага кметът Йордан Йорданов.

Отлагат за следващата сесия обсъждането на концесията за Спортния комплекс „Русалка”

Общинският съвет на Добрич ще разгледа на следващото си редовно заседание докладната записка за прекратяване на договор за предоставяне на концесия върху Спортния комплекс „Русалка”, с концесионер „Би Ей Тур” ООД.

Концесията за Спортния комплекс „Русалка” отново пред прекратяване

Договорът за концесия на Спортния комплекс „Русалка” в Добрич да бъде прекратен при неизпълнение на наложени санкции. Това предлага кметът Йордан Йорданов. Основният мотив е констатираното неизпълнение на концесионния ...