Четири проекта получават финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната ...

Община Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“, ДГ №23 „Звездица“ и ДГ №10 „Слънчице“ получават финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Три проекта по българо-румънска програма спечели Община Шабла

С три проекта по програма „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020 година кандидатства Община Шабла, и трите са одобрени, съобщават от кметството в морския град. Вчера членовете на Комитета за наблюдение одобриха 85 проекта по третата ...

„Великденско почистване” организира партия ГЕРБ в област Добрич

Кампания „Великденско почистване” организира партия ГЕРБ в област Добрич по инициатива на Старейшини ГЕРБ.

С 13 проекта кандидатства Община Добричка по национална кампания „За чиста околна среда“

За поредна година кметства, детски градини и училища на територията на община Добричка кандидатстваха с проектни предложения по националната кампания „За чиста околна среда – 2018 г.”, финансирана от ПУДОС и МОСВ.

Три проекта на община Тервел ще участват в националната кампания "Чиста околна среда 2016"

С общо три проектни предложения участва Община Тервел в националната кампания на ПУДООС (Министерство на околната среда и водите) за подкрепа на малки проекти за опазване и облагородяване на зелени площи в общината.