Общински фонд "Здраве" ще помага за решаването на проблема с недостига на медицински кадри в Добрич

Общинският съвет прие идеята с пълно единодушие. Предложението бе на общинския съветник от АТАКА Атанас Атанасов.

Предлагат създаването на oбщински фонд "Здраве" в Добрич

Идеята е на общинския съветник от АТАКА Атанас Атанасов. Той ще внесе предложението на предстоящото заседание на Общински съвет - Добрич. Сесията ще се проведе на 28 ноември.

656 безработни в област Добрич са постъпили на работа през юли

На работа през юли 2017 г. в област Добрич са постъпили 656 безработни лица с 49 повече спрямо същия период предходната година.

Община Генерал Тошево отпуска стипендии на две бъдещи медицински сестри и един лаборант

Определени са специалностите, по които студенти от община Генерал Тошево могат да кандидатстват за стипендии.

Рекордно ниска безработица в Добрич

За първи път тя падна под 3 процента.