6 990 кубика дърва за огрев са получили домакинства от област Добрич за отоплителния сезон

6 650 домакинства от Североизточна България вече са получили заявените от тях дърва за отоплителен сезон 2020/2021, съобщиха от СИДП.

Окръжният съд в Добрич информира за правилата на работа в условия на епидемична обстановка

Окръжният съд в Добрич е възобновил провеждането на открити съдебни заседания по всички видове дела при строги мерки за безопасност

ЕНЕРГО-ПРО разсрочва сметките за ток на клиенти в затруднено положение и след отмяна на извънредното ...

С отпадането на извънредното положение ЕНЕРГО-ПРО възстановява редовния график за плащане на консумираната електрическа енергия.

ДГС – Генерал Тошево дарява близо 60 кубика дърва за огрев на образователни, културни и социални институции

Близо 60 пространствени кубически метра дърва за огрев ще предостави ДГС-Генерал Тошево на защитеното жилище и центъра за социална рехабилитация в община Крушари, на училищата, читалищата, детските градини и социалните институти...

Окръжният съд в Добрич обяви в неплатежоспособност „Евроманган“ ЕАД

Окръжният съд в Добрич обяви в неплатежоспособност „Евроманган“ ЕАД, с. Църква, община Балчик, с начална дата 26 юли 2016г. и откри производство по несъстоятелност на дружеството.