Днес е Световния ден за борба с алергиите

Началото на инициативата е поставено през 2005 г. от Световната организация за борба с алергиите.

Кражбите на имущество са най-честите престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години в област ...

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 212 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 1.9% повече в сравнение с 2020 година.

Отказът за добив на природен газ в Тошевско е незаконен реши ВАС

Върховният административен съд потвърди решението на Административния съд във Варна, че решението на РИОСВ Варна да откаже разработването на блок „Добрич“ и добив на природен газ в региона е незаконосъобразен.

Над 60 хиляди са жилищните сгради в Област Добрич

Националният статистически институт излезе с данни за жилищния фонд в Област Добрич, актуални към 31.12.2021г. 60,8 хил. са сградите, годни за живеене, като 23,4 хил. от тях се намират в градовете, а 37,4 хил. са в селата.Те представляват 2,9 % от ...

10 472 домакинства от Североизточна България вече са получили заявените от тях дърва за отоплителен сезон 2022/2023...

18-те стопанства в системата на СИДП са доставили на хората 63 973 пространствени кубически метра дърва за огрев. Най-много – 20 158 кубика са стигнали до подалите молби към поделенията в област Шумен, следват стопанствата в  област ...