68.1% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет

През 2021 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата.

МС с апел към гражданите да сигнализират на 112, ако забележат подозрителни сферични обекти в Черно море

Областните управители, заедно с органите на министерство на отбраната, ще са в готовност да организират обезопасителни операции, ако това се наложи.

Подкрепа за развитие на неземеделски дейности в общините Тервел и Крушари

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията си за водено от общностите местно развитие, съобщават от ...

През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 155.3 хил

72.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2020 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.1 процентни пункта.

Днес е Ден на здравния инспектор

Всяка година от 1997 г. насам 15 март се отбелязва като Ден на здравния инспектор.