28% от жилищата в областта са с нова дограма, 70% се отоплявт на твърдо гориво

Това сочат данните от голямото преброяване миналата година. Към 1-ви февруари 2011 г., жилищните сгради в област Добрич са 59 567. От тях 66% са обитавани.

Нови 6 милиона лева за Община Тервел по Програма за развитие на селските райони

Петият пореден проект на Община Тервел по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) вече е одобрен.