Удължава се с шест месеца срокът на предоставяне на услугата „Патронажна грижа” в Община Добричка

Това стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет на община Добричка

Създават Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Добричка

С решение на Добричкия общински съвет днес беше създаден Съвет по въпросите на социалните услуги в община Добричка и бяха определени неговите членове.

Община Добричка отпуска средства на танцовия състав към читалището в Козлодуйци за участие във фестивала ...

Средствата ще бъдат за транспорт до община Левски

500 лева отпуска Община Добричка на самодейците от читалището в с. Котленци за участие в национална фолклорна ...

Средствата са предвидени за транспорт до град Попово.

Общинският съвет на Община Добричка ще заседава днес

Редовно заседание на Добричкия общински съвет ще се проведе днес (29 юни), от 14 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени точки.Общинските съветници ще гласуват промяна на бюджета на Общината и ...