На 1 май празнува село Смолница

За тържествено отбелязване на празника на селото се готвят в Смолница в община Добричка.

Община Добрич ще извърши обследване на вековни дървета

На 29.04.2022 г. (петък) ще бъде извършено обследване на 6 бр. вековни дървета, които са защитени по Закона за биологичното разнообразие.

Община Добрич започва планово изкърпване на уличната настилка

През утрешния ден – 27 април до завършване на ремонтните дейности, ще бъдат затворени за движение и паркиране улиците „Охрид“ и „Цанко Церковски"

Община Добрич ще поеме краткосрочен дълг за ремонта на зала Добрич

Община Добрич ще сключи договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Обновяване на културна инфраструктура – ...

Бюджетът за 2022 година на Община Добрич беше приет, приоритет ще бъде изграждането на нова инфраструктура

Общинският съвет на Добрич прие бюджетът на Община Добрич за 2022 година. Основната рамка му рамка тази година е 103 290 217 лева.