ОИЦ Добрич организира уебинар към малките предприятия

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от ...

ОИЦ-Добрич проведе две изнесени приемни в Крушари и Тервел

Експертите от Областния информационен център в Добрич проведоха изнесени приемни, с открити щандове в общините Крушари и Тервел.

ОИЦ-Добрич представи предстоящи мерки по Програмата за морско дело и рибарство в Каварна

Екипът на Областния информационен център в Добрич представи предстоящи мерки по Програмата за морско дело и рибарство в Каварна.

ОИЦ - Добрич отмени планирани събития

Представят възможностите за кандидатстване по Програмата за морско дело и рибарство в Шабла

Екипът на Областния информационен център в Добрич ще проведе среща с рибарската общност в Шабла на шести март.