Община Добрич започва планово изкърпване на уличната настилка

През утрешния ден – 27 април до завършване на ремонтните дейности, ще бъдат затворени за движение и паркиране улиците „Охрид“ и „Цанко Церковски"

Община Добрич ще поеме краткосрочен дълг за ремонта на зала Добрич

Община Добрич ще сключи договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Обновяване на културна инфраструктура – ...

Приеха Програмата за капиталовите разходи на община Добрич за 2022 година

Планираните средства в проектопрограмата за капиталовите разходи за 2022 година на община Добрич са в размер на 20 950 989 лева, като в тях са включени собствени бюджетни средства и средства, които ще се реализират от второстепенни ...

Общинският съвет на Добрич ще заседава днес

Заседанието ще започне в 9 часа днес

22.04.2022 г. - Международен ден на Земята

„Инвестираме в нашата планета“ е мотото тази година