5 847 уязвими български граждани в област Добрич ще получат хранителни пакети от БЧК

Хранителните продукти ще се предоставят лично на правоимащото лице срещу лична карта или на упълномощено от него друго лице

Изменят се условията за наем на земеделски земи

Съгласно последните изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на изискванията към договори за наем на земеделски земи е важно собственици и ползватели да знаят основните ...

Удължават срока за раздаване на хранителни продукти в Добрич

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички правоимащи лица на град Добрич, включени в Програма 2016 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“, че се удължава срока на раздаване на втори транш до 12.00 ч. на ...

БЧК започва раздаването на хранителни продукти в община Каварна

Българският Червен кръст започва раздаването на хранителни продукти на най-уязвимите групи от населението в община Каварна.

Започва раздаването на хранителни помощи от Областния съвет на БЧК-Добрич

Областният съвет на БЧК-Добрич започва раздаване на хранителни помощи по график.