Близо 22 000 безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта през 2022 г.

Близо 22 000 безработни ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2022 г., а 10 600 души ще бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда.

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ стартира прием на проекти, свързани с инвестиции в аквакултури

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ обяви два нови приема по СВОМР

Стартира приемът на заявления за кредити по Пчеларската програма за 2022 г.

Заявления за кредити ще се приемат до 30 юни

Утре приключва приемът по важна лозарска мярка

Утре, 21 април 2022 г, изтича срокът, в който се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“.

ОУ „Йордан Йовков“ село Спасово с одобрен проект от ПУДООС

С този проект ще се изгради класна стая на открито за екологично образование, ще се оформи достъп до зоната за отдих, ще се оформи зона за зацветяване, където децата сами ще засадят цветя и ще полагат грижи за тях.