Есра Сами от ПГ по ТОЛП в Добрич с награда от Националното състезание „Млади таланти в модата”

Националният кръг от състезанието се проведе в гр. Гоце Делчев в периода 13 – 15 април. В него бяха класирани 15 отбора от различни учебни заведения в цялата страна.

Науката оживява в Младежки център -Добрич

Четвъртото издание на конкурса "Науката на живо" се проведе днес в Младежки център-Добрич.

Община Добричка с шест одобрени проекта по ПУДООС

67 477,10 лева е сумата, която ще получи Община Добричка през 2022 г. за реализирането на шест проекта, одобрени в конкурса “Обичам природата и аз участвам” в рамките на ежегодната национална кампания „Чиста околна среда“.

МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ с прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ стартира прием на проектни предложение по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, чиято цел е да подкрепи повишаване на конкурентоспособността на земеделието на ...

175 проекта са подадени по схемата за инвестиции в растениевъдството

175 земеделски стопани подадоха заявления за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.