Допълнително обучават ученици от уязвимите групи в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ по образователни проекти

Областната комисия по заетост не одобри предложения от РУО - Добрич план-прием за учебната 2020/2021 г.

Заседание на Областната комисия по заетост, председателствано от областния управител Красимир Кирилов, се е провело днес във връзка с разглеждане на проект за план-прием в средните училища в област Добрич за учебната 2020/2021 г.

МИГ - Добричка подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ

МИГ - Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските ...

Откриха модернизираната пречиствателна станция на Добрич

Модернизираната пречиствателна станция за отпадъчни води на Добрич /ПСОВ/ днес официално беше открита.

Свободни работни места в Добрич на 24 февруари

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич: