Проект за повишаване на енергийната ефективност ще бъде изпълнен в Спортно училище "Г. С Раковски" и ...

Стойност на проектното предложение - 1 811 823.41 лв. с ДДС

Над 34 200 ученици повишават уменията си за работа с образователни платформи

Проектът „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

До 25 ноември се отваря приемът по мярката за млади фермери

До 25 ноември 2021 г. ще се открие приемът за проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Стартира проект за обновяване на огледална зала "Нели Божкова"

Проектът е с продължителност 18 месеца и възлиза на обща стойност 1 631 950,91 лв., от които 498 709,31 лв. – европейско финансиране чрез Европейски фонд за регионално развитие, 88 007,53 лв. – национално съфинансиране, 56 477,94 лв. – собствен ...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 15 - 21 ноември

Предстоящите културни събития през идната седмица