С 50% по-ниско възнаграждение ще получават съветниците на Община Добричка при отсъствия от заседания

При отсъствие от заседанията на ОбС и постоянните комисии, общинските съветници на Община Добричка ще получават 50% по-ниско възнаграждение.

Предстои откриването на първото споделено работно място в Добрич

Единственото за момента споделено работно място /Coworking space/ в Добрич ще носи името Doworking Space

Местният парламент прие капиталовата програма на община Добрич

Областният управител на Добрич взе участие в семинар за подобряване капацитета на управление на Натура 2000

Събитието е част от проект, изпълняван от дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ и ще се дискутират въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на национално ниво

ОИЦ - Добрич запозна рибарската общност в Балчик, Каварна и Шабла с възможностите за европейско финансиране

Експертите от Областния информационен център – Добрич, в партньорство с Местната инициативна рибарска група „Шабла-Балчик-Каварна“ (МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“), проведоха информационна среща насочена към рибарската общност...