Община Добрич предоставя временен безлихвен заем по проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни ...

Заемът е в размер до 176 100 лева, а целта е разплащане на разходи по изпълнение на проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“.

Приеха План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването за 2022 година

На редовното си заседание днес Общинският съвет на Добрич прие План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за ...

С 4 570 016 лева се увеличава бюджетът на община Добрич за 2021 година

"Към края на ноември бюджетът на община Добрич е изпълнен на 96%". Това съобщи кметът Йордан Йорданов по време на редовното заседание на Общинския съвет днес.

Общинският съвет на Добрич прие актуализация на Програмата за капиталови разходи на за 2021 година

На редовното си заседание днес Общинският съвет град Добрич прие актуализация на Програмата за капиталови разходи на общината за 2021 г.

Община Тервел подготвя и ще кандидатства по четири нови проекта догодина

В началото на новата година, още през месец януари, общината ще внесе четири проекта, които се подготвят за различни донори.