Над 1000 заявления са подадени в първия ден от приема по мярка Ковид

В първия ден от приема по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони ...

Министър Танева: До края на календарната 2020 г. по сметките на фермерите ще постъпят 1.7 млрд. лв.

През тази година земеделските стопани ще получат най-много плащания. До края на календарната 2020 г. по сметките на фермерите ще постъпят 1.7 млрд. лв.

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските ...

Въвеждат нови правила за независимата оценка на обезщетенията при възникване на епизоотични огнища

Нови правила за работата на независимите оценители при възникването на епизоотични огнища въвеждат измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), който беше приет на първо четене днес в Парламента с 90 гласа ...

С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката Covid-19 от ПРСР

С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката Covid-19 от на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР).