Предстои публично обсъждане на актуализация на Бюджета и на Програмата за капиталови разходи на Община град ...

Публичното обсъждане ще се проведе на 20 декември от 16.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2 и неприсъствено чрез платформа WEBEX

Община Генерал Тошево кани на публично обсъждане на промени в бюджета за 2021 година

Публично обсъждане на промени на бюджета за 2021 година на Генерал Тошево ще се състои на 10-ти декември от 09.30 часа в зала “Дора Габе”, етаж три на Община Генерал Тошево.

Община Каварна проведе публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Каварна за 2021 г.

Проектът на актуализацията на бюджета ще бъде внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане.

Предстои публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Каварна за 2021 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.11.2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Каварна

Обсъждат публично актуализациите на бюджета и програмата за капиталови разходи за 2021

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 25.10.2021 г.