Католиците празнуват Великден

Днес католиците по целия свят празнуват Великден (Възкресение Христово, Пасха) - денят, в който християните празнуват възкресението на сина Божи Иисус Христос

Неделя месопустна е

Неделята е месопустна, защото от този ден до Великден християните престават да ядат месо.

Нетолерантност и престъпление

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Толерантност - това е добродетел, която прави ...

Нови книги в библиотека "Дора Габе" по проект на Министерство на културата

С над 2000 библиотечни документа се обогатяват фондовете на Регионална библиотека „Дора Габе” - Добрич по проект на Министерство на културата по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност”....

Общо 10 кандидати за кмет подписаха Споразумението за политическа почтеност и толерантност

По инициатива на Движение за национално единство и спасение (ДНЕС) бе подписано Споразумение за политическа почтеност и толерантност с кандидати за кмет на Добрич.