Чрез арт алея младежи от Добрич показват какви са правата на децата

Арт алея “Правата на децата” представя 42 послания в Добрич