Днес е Световният ден на мъжете

Световният ден на мъжете се отбелязва първи път през 2000 г. на 5 ноември.

Отбелязваме Международния ден на Черно море

Най-сериозната заплаха за екосистемата са замърсяването, свръхуловът на риба и неустойчивото развитие на крайбрежието.

Днес е Световният ден на анимацията

Световният ден на анимацията се отбелязва от 2002 година в чест на първата публична прожекция на Емил Рейно на т.нар. "светлинни пантомими" през 1892 г.

Отбелязваме Световен ден за изкореняване на бедността

Светът отбелязва 17 октомври като Ден за изкореняване на бедността.

Отбелязваме Световен ден на прехраната

На днешния ден светът отбелязва Международния ден на прехраната.