Световен ден за борба с туберкулозата

Днешният ден е Световен ден за борба с туберкулозата. По последни данни 1.5 милиона души годишно умират от това заболяване. Туберкулозата е втората по смъртност инфекциозна болест след СПИН.

Световен ден на водата

Днес отбелязваме Световния ден на водата за 20-ти път от вземането на решението на Обединените нации.

Световен ден на гората

Днес отбелязваме Световния ден в защита на гората, флората и фауната.

Световeн ден на потребителя

Днес е Световният ден на потребителите. В Bългария ще го честваме за 20 път.

Отбелязваме световния ден на влажните зони

В нашия регион са предвидени няколко инициативи по този повод.