Отбелязваме Световния ден на приятелството

Световният ден на приятелството е обявен на Общо събрание на ООН с идеята да бъде насърчена дружбата и разбирателството както между отделните индивиди, така и между различни общности, култури, народи.

Отбелязваме Световния ден на човечеството

През 1989 г. ООН учредява Световен ден на човечеството, който да се отбелязва на 11 юли.

Отбелязваме Световния ден за борба с алергиите

Инициативата е на Световната организация за борба с алергиите.

Отбелязваме Световния ден на риболова

Празникът се отбелязва от 1985 г. по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена през 1984 г.

Отбелязваме Международния олимпийски ден

Международният олимпийски ден, 23 юни, се чества с Решение на Международния олимпийски комитет (МОК) от януари 1948 година.