Свободни работни места в Добрич на 2 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 1 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 29 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост” продължава

Агенция по заетостта продължава реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, насочен към безработни младежи до 29-годишна възраст

3 940 безработни в област Добрич са постъпили на работа през първото полугодие на 2022 г.

През първите шест месеца на 2022 г. на работа в област Добрич са постъпили 3940 безработни лица. Само през месец юни 2022 г. в трудова заетост са устроени 773 безработни лица.