Комплексът за социални услуги за деца „Дъга“ ще кандидатства с проект за подобряване на условията за труд

Общинският съвет на Добрич даде съгласие, КСУД „Дъга“ да кандидатства с проектно предложение „Подобряване условията на труд в Комплекс за социални услуги за деца „Дъга“ пред Фонд „Условия на труд” към Министерството на ...

Проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ подаде Община Добрич

Проектът е на стойност 706 728.84 лв. с ДДС

Проект за повишаване на енергийната ефективност ще бъде изпълнен в Спортно училище "Г. С Раковски" и ...

Стойност на проектното предложение - 1 811 823.41 лв. с ДДС

7 ноември – Европейски ден на радона 2021 г

Радонът е естествен радиоактивен благороден газ, който е дъщерен продукт при разпада на радия от уран-238 радиоактивното семейство, намиращ се в обширен спектър от скали и почви и варира в широки граници в зависимост от геологията....

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 5.8% през изминалите три месеца, но ...

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 846 жилищни сгради с 8 877 жилища в тях и 1 063 211 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 9 административни сгради/офиси с 6 100 кв. м РЗП и на 1 183 ...