Свободни работни места в Добрич на 17 януари

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 14 януари

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 13 януари

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 12 януари

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Обществени поръчки за над 3 милиона лева са били възложени в община Тервел през 2021 година

32 от поръчките са с предмет строителство, 10 – доставки и 19 – услуги. Общата стойност на възложените през 2021 г. обществени поръчки е 3 603 774,62 лв.