Правителството одобри 2 118 718 млн. лв. за изграждане и ремонт на детски учебни заведения

Правителството отпусна 2 118 718 млн. лв. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020 - 2022 г.

Отпускат 6 млн. лева за зимни пръскания през 2021 година

ДФ „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2021 г. в размер на 6 000 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за ...

МБАЛ-Каварна е финансово стабилизирана

Многопрофилната болница за активно лечение в Каварна е финансово стабилизирана, благодарение на сериозна помощ от Министерството на здравеопазването.

Плащат по 10 лева на лекарите за поставена доза от ваксината срещу COVID-19

Държавата ще заплаща по 10 лева за всяка доза от двустепенните ваксини срещу Ковид-19, които ще бъдат поставяни.

Какви мерки за пчеларите ще действат през новата ОСП

За първи път ще се подкрепят дейности, свързани с адаптиране към променящите се климатични условия и ще се застраховат пчелини