Спират да текат срокове за осигурените лица за периода на извънредното положение

От Агенцията по заетостта информират, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за ...

Всички нормативно определени срокове, касаещи получаването на парични обезщетения при безработица, спират ...

Във връзка с публикувания от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Дирекция "Бюро по труда" - Добрич уведомява ...

ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията по публикувания индикативен график

Държавният фонд „Земеделие“ продължава да извършва плащанията по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019 по публикувания индикативен график.

Да се удължат сроковете за плащане на данъци предлага кабинетът

Създава се логистично-координационен център за справяне с COVID-19

Общинският съвет прие Програмата за управление на община Добричка за мандат 2019-2023

На провела се редовна сесия на Общинския съвет на Община Добричка беше приета Програмата за управление на Общината за мандат 2019-2023.