На 12 обществени места в Добрич се предлага безплатен интернет

Близо една година на 12 обществени места има WIFI точки за безплатен интернет.

До края на юли се кандидатства по de minimis за пласирани плодове и зеленчуци

Отпускат на търговските обекти по 100 лв за домати и краставици до 200 лв за тон ягоди и малини

Пилотното издание на уебизложението UZ AGRO FOOD TECH ще бъде през август

Въвеждат нови правила за независимата оценка на обезщетенията при възникване на епизоотични огнища

Нови правила за работата на независимите оценители при възникването на епизоотични огнища въвеждат измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), който беше приет на първо четене днес в Парламента с 90 гласа ...

16 000 са посетителите на Двореца в Балчик до края на юни

За същия период на миналата година посетителите са били 90 хиляди