НСИ отчете 45.9% по-малко нощувки в хотелите в област Добрич през март

Пренощувалите лица в местата за настаняване през третия месец от годината намаляват с 47.9%

Повече от 3500 плащания са извършили клиентите на ЕНЕРГО-ПРО през сайта на компанията за месец

За малко повече от месец над 3500 плащания са направили клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби през най-новия канал на компанията за погасяване на месечни задължения за консумирана електроенергия.

Висшето училище по мениджмънт стартира специалност "Кулинарни науки и технологии"

През новата 2020-2021 учебна година Висше училище по мениджмънт (ВУМ) стартира специалност по Кулинарни науки и технологии. Програмата е уникална за българския и европейски пазар и дава възможност за придобиване на висше образование...

България е с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години, като спрямо предходния период (2016 - 2018 г.) се увеличава с 0.1 година. Това сочи статистика на ...

Отпускат се 1 милион лева за реализацията на български череши

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 1 млн. лв. по схемата de minimis като стимул за реализацията на реколтата от български череши през предстоящата изкупна кампания.