Свободни работни места в Добрич на 3 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Продължава съхненето на ясеновите пояси на територията на ДГС-Генерал Тошево

Продължава съхненето на ясеновите пояси на територията на ДГС-Генерал Тошево, отчетоха лесовъди от стопанството по време на съвещание с експерти от РДГ-Варна и СИДП.

Албена достигна 50% енергийна независимост

Резултатът идва след години последователно следване на поставените цели в стратегията за устойчиво развитие, а усилията дават все по-големи финансови резултати на фона на повишаващите се цени на енергията.

Албена получи престижното отличие "Син флаг"

Албена получи престижното международно отличие Син флаг за отлична крайбрежна дестинация

Приеха Програмата за капиталовите разходи на община Добрич за 2022 година

Планираните средства в проектопрограмата за капиталовите разходи за 2022 година на община Добрич са в размер на 20 950 989 лева, като в тях са включени собствени бюджетни средства и средства, които ще се реализират от второстепенни ...