МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ стартира прием на проекти, свързани с инвестиции в аквакултури

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ обяви два нови приема по СВОМР

Утре приключва приемът по важна лозарска мярка

Утре, 21 април 2022 г, изтича срокът, в който се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Регистрираната безработица отново достигна рекордно ниските 4.8%

Равнището на регистрираната безработица в страната намалява, като през март то отново достигна рекордно ниската стойност от 4.8%, сочат данните на Агенцията по заетостта.

Община Добричка с шест одобрени проекта по ПУДООС

67 477,10 лева е сумата, която ще получи Община Добричка през 2022 г. за реализирането на шест проекта, одобрени в конкурса “Обичам природата и аз участвам” в рамките на ежегодната национална кампания „Чиста околна среда“.

МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ с прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ стартира прием на проектни предложение по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, чиято цел е да подкрепи повишаване на конкурентоспособността на земеделието на ...