Нови социални услуги, реновиране на детски градини и ясли са сред отчетените дейности за 2021г. в ресора на д-р ...

Зам.-кметът по Хуманитарните дейности към Община град Добрич д-р Емилия Баева презентира,че до момента са подкрепени с 19 социални услуги множество нуждаещи се в общността

302 акта за раждане, 220 акта за граждански брак и 154 акта за смърт в Община Тервел за 2021

220 акта за граждански брак, реализиран проект за патронажна грижа и само 270 деца в детските градини

С 4 570 016 лева се увеличава бюджетът на община Добрич за 2021 година

"Към края на ноември бюджетът на община Добрич е изпълнен на 96%". Това съобщи кметът Йордан Йорданов по време на редовното заседание на Общинския съвет днес.

Община Тервел подготвя и ще кандидатства по четири нови проекта догодина

В началото на новата година, още през месец януари, общината ще внесе четири проекта, които се подготвят за различни донори.

Община Каварна стартира нов прием на заявления за 2022 г. по проект „Обществена трапезария”

Заявления - декларации ще се приемат в работно време в деловодството на Община Каварна, ул. Добротица № 26, от 3 декември 2021 г. до 17 декември 2021 г.