Глобяват по 200 лева подсъдим и адвокат заради неявяване на дело без уважителни причини

Окръжният съд в Добрич отложи наказателно дело заради неявяване на един от тримата подсъдими.

Бивш областен управител и двама подсъдими за престъпления по служба дадоха обяснения пред Окръжен съд - ...

С изслушване на тримата подсъдими продължи наказателно дело в Окръжен съд - Добрич срещу бившия областен управител на Добрич Динчер Хаджиев, заемал поста от 2005 до 2008 година, бившият директор на дирекция "Административен контрол, ...

Утре е неучебен ден за училищата в Балчик

Съгласно заповед на зам.-кмета Митко Петров, днес е неучебен ден за учениците в селата Оброчище, Сенокос и Соколово, както и за СУ "Христо Ботев" в Балчик. 28 февруари е неучебен за всички училища на територията на община Балчик.

Проект за близо 6 млн. лв. спечели Община Каварна за ремонт на пътища

Община Каварна е одобрена по проект ”Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна” по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”....

Фестивал на хвърчилата Шабла 2017 г.

За поредна година, жителите и гостите на община Шабла имаха възможността да се включат в традиционният фестивал на хвърчилата.