Нови срокове за прием на заявления по мярката 60/40 за месеците ноември и декември

Агенцията по заетостта информира работодателите, които желаят да получат средства по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г., (изм. и доп. с ПМС 322/07.10.2021 г.), че срокът за подаване ...

До 31 март 2022 г. се удължава срокът на обявената извънредна епидемична обстановка

Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 декември 2021 г. до 31 март 2022 г.

Катя Петкова : Предстоят ни много сериозни промени в обществения транспорт на Добрич

Към момента "Градски транспорт Добрич" разполага с 11 превозни средства – 1 автобус и 10 микробуса.

Организациите на производители на плодове и зеленчуци ще подават заявления и чрез портала за достъп до ...

Промени по Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми ...

Здравните власти ще поискат удължаване на извънредната епидемична обстановка

Здравните власти ще поискат удължаване на извънредната епидемична обстановка. Това обяви на брифинг здравният министър Стойчо Кацаров.