Община Добричка отпуска средства на танцовия състав към читалището в Козлодуйци за участие във фестивала ...

Средствата ще бъдат за транспорт до община Левски

500 лева отпуска Община Добричка на самодейците от читалището в с. Котленци за участие в национална фолклорна ...

Средствата са предвидени за транспорт до град Попово.

НЧ „Просвета-1900“ с. Соколово ще представи Община Балчик на Националния събор на народното творчество – ...

За осми пореден път самодейците от читалището в село Соколово ще вземат участие в Националния фолклорен празник в Копривщица. Това право те получиха скласиране в събора „Песни и танци от слънчева Добруджа“,проведен на 25 ...

22 юни е денят на българския фолклор

Денят е обявен през 2019 година от Министерството на културата

Повече от 1700 изпълнители на събора край Дебрене в община Добричка на 25 юни

Изпълнители на възраст от 3 до 91 години ще се представят в 53-тото издание на фестивала „Песни и танци от слънчева Добруджа“, който Община Добричка десетилетия организира в последния съботен ден на месец юни в местността Славната ...